Textseminarium (3:2)

I Apperleys “Genre and game studies: toward a critical approach to video games” hittade jag en bit som jag inte alls förstod och hoppas kunna få klarhet i.

 

Efter att ha fastnat så tidigt i texten fick jag väldigt svårt att förstå resten av den och huvudet hamnade i molnen för jämnan. Detta ledde till en inre konflikt om att jag som lärare vill ha förståelse för det här innehållet, men att det är svårt att förstå när jag är så oengagerad. Går det att formulera det så utan att låta för ointresserad? På vilken nivå bör jag som lärare befinna mig vad gäller medvetenhet och kunskap om ALLT som kan tänkas ingå i ämnet bild eller media?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top