Textseminarium (2:4)

Effekten av TV är meddelandet (alltså det som händer efter att en stängt av teven, som resultat av innehållet i det vi sett), inte det som faktiskt händer på teven. Detta gäller alla medier. Och effekten i sin tur är inte kollektiv – den är individuell.

Och då tänker jag på identitet och sökandet efter denna. Detta kan vara en våldsam process med funderingar kring vem är jag och hur går jag tillväga för att bli mig och hur kan jag få mer eller mindre makt.

Identitet hittar vi mer och mer i medier idag. Måste ju vara en av poängerna enligt McLuhan, eller? Fredrik frågar om “Vad innebär distinktionen mellan heta och svala medier” och jag tänker:
Jag kan läsa och förstår väl skillnaderna*. Men! Identitet och fortsatt ökad utveckling i samtliga ämnen har jag svårt att identifiera som cool/svalt. Ofta TV är ett svalt medium? Det finns en tydlig avsändare och mottagare, det är heller ingen aktiv aktivitet från åskådarens håll i ett visst avseende, så långt hänger jag med. Men what about identitetsskapande, otroligt aktivt, och sjukt byggande på vad folk ser på tellyn. Det är ju så aktivt att det känns som att det borde vara ett av de till och med mest aktiva aktiviteter. Å andra sidan, vem är jag att tolka/gissa/läsa det såhär. Å tredje sidan, möjligheten att jag verkligen inte förstår eller har läst tillräckligt flitigt finns. Men tänker ändå på små princessflickor som vet vad de vill bli när de blir stora: hur fint å vara prinsessa med slott och fina klänningar. Det kan vi väl ändå tacka tvn för. Och sen vet jag att gobben inte säger att något dera är ”värre” eller så än det andra, men ah fan. Jag fattar inte syftet med att separera cool and hot media? Lika provocerande starka och, i det här fallet, identitetsbyggande.

*Och enligt McLuhan angående läsning, innebär det att “to read is to guess”. Läsaren är alltså gissare. Alla ord har så många olika meningar så läsaren i sig självt måste vara bra på att “gissa” för att läsa. Detta gäller ju naturligtvis också vad gäller media. Visst? Betyder det till exempel att en bra argumentation kommer från någon som är bra på att läsa? Slash tolka. Slash gissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top