Textseminarium (2:2)

Till förra veckan råkade jag gå händelserna i förväg och kommentera på kapitlet i Media Education som vi ska diskutera idag, ursäkta mig. Då återstod det följaktligen för mig att reflektera extra mycket kring kapitlet “Projektarbete som pedagogisk idé och praktik: historia och utveckling” i boken Att förädla information till kunskap. Detta i sin tur kändes inte lika motiverande och jag fastnade vid diskussionen som dök upp förra veckan angående “måste en alltid ha en åsikt?”. Jag läser och känner ingenting riktigt i detta kapitel. Hade jag blivit irriterad eller inspirerad hade det varit till min fördel för reflektion, men jag känner ingenting. Då tänker jag att det kanske kan få vara så?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top